Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Naše služby pre Vás

Poskytujeme služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach, prostredníctvom nášho odborne zameraného tímu. Cez naše zahraničné partnerské advokátske kancelárie poskytujeme služby aj v zahraničí a to od Českej republiky až po Latinskú Ameriku, vrátane medzinárodných holdingových štruktúr. Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Vám poskytne služby, okrem iného, aj v nižšie uvedených oblastiach a prípadoch:

GDPR a ochrana osobných údajov

Viac informácii a nezáväzná otázka

Právo duševného vlastníctva

Viac informácii a nezáväzná otázka

Európske a medzinárodné právo

Viac informácii a nezáväzná otázka

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Viac informácii a nezáväzná otázka

Obchodné a majetkové právo

Viac informácii a nezáväzná otázka

Právo nehnuteľností a hnuteľných vecí

Viac informácii a nezáväzná otázka

Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva

Viac informácii a nezáväzná otázka

Konkurz a reštrukturalizácia

Viac informácii a nezáväzná otázka

Zápis konečného užívateľa výhod

Viac informácii a nezáväzná otázka

Zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov

Viac informácii a nezáväzná otázka

Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Viac informácii a nezáväzná otázka

Dokument na mieru

Bližšie informácie

Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

Kancelárie