Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Európske a medzinárodné právo


Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v oblasti európskeho a medzinárodného, v rámci ktorých pre Vás zabezpečíme okrem iných aj:
- komplexné právne poradenstvo v oblastiach európskeho a medzinárodného práva (právna úprava jednotného trhu EÚ, hospodárska súťaž a pod.)
- komplexné právne poradenstvo v oblastiach a vzťahoch kde zasahuje európsky alebo medzinárodný prvok (napr. protistrana klienta je zahraničný subjekt a pod.)
- komplexné právne poradenstvo v oblasti styku s orgánmi Európskej únie
- právne zastúpenie v správnych konaniach, súdnych konaniach a v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní kde zasahuje európsky alebo medzinárodný prvok
- a ďalšie služby
Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás