Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. pristupuje ku každému prípadu individuálne, keďže každý prípad je osobitý, založený na rôznych skutkových okolnostiach a vyžaduje si špecifický prístup podľa jeho náročnosti a časových požiadaviek. Pri navrhovaní odmeny preto vychádzame z týchto skutočností, individuálnych potrieb a možností nášho klienta; dohoda na odmene je preto pripravená tak, aby spĺňala požiadavku kvalifikovanej právnej služby pre nášho klienta. Pri určovaní odmeny vychádzame z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena za naše služby je transparentná, vždy vopred a presne viete koľko zaplatíte za konkrétny úkon (či už je to zastupovanie, vypracovanie dokumentu, kontrola dokumentu, právna konzultácia alebo poradenstvo a pod). Prekvapenia za dodatočné platby za naše služby u nás nezažijete. Odmena odbornej právnej konzultácie v našej advokátskej kancelárii je od 70 eur bez DPH t.j. 84 eur s DPH za hodinu. Pri určovaní tejto ceny vychádzame z našich skúseností za posledných 15 rokov s aplikovaním zákonov v praxi, dennodenným zastupovaním našich klientov na súdoch a pred štátnymi orgánmi, vyjednávaním čo najlepších podmienok pre našich klientov, stovky vyhratých obchodných, občianskych a trestných sporov, reputácia a referencie našej advokátskej kancelárie a pod. Pri konzultácii s nami sa preto dozviete riešenia a možnosti, ktoré by si možno vyžiadali analýzu a rešerš judikatúry súdov. Niektoré z našich referencií od spoločností a občanov a vyhratých súdnych prípadov (všetky samozrejme kvôli mlčanlivosti a dôvernosti nemôžeme zverejniť) môžete vidieť tu: referencie V prípade záujmu o informáciu ohľadom cenovej ponuky na Váš prípad, môžete nám nezáväzne napísať cez kontaktný formulár.