Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Poskytnuté služby aj pre:

lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka

My v médiáchPovedali o nás

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

BiznisWeb s.r.o.

Jana Kvasnicová

Vďaka advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. má každý problém svoje riešenie. Už niekoľko rokov s týmito profíkmi konzultujeme právne otázky aj od našich klientov. Vážime si ochotu, maximálne ústretový prístup, priateľský štýl komunikácie i to, že svoje know how odovzdávajú zadarmo v rámci projektu Zodpovednypodnikatel.sk, čím pomáhajú slovenským podnikateľom predchádzať zbytočným pokutám.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

REGALSISTEM s.r.o.

Ing. Igor Rákoczi

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. je pre našu firmu zárukou kvalitného a rýchleho zorientovania sa v konkrétnej právnej situácii s následným odporučením adekvátneho a efektívneho riešenia a poradenstva. Promptne, kvalitne, komplexne – pre nás forma profesionality. Vieme sa na nich s dôverou spoľahnúť a sústrediť sa na náš nosný biznis.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Keraming a.s

Ing. Emil Gallovič

S prístupom a prácou Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. sme doteraz boli vždy veľmi spokojní. Či už to bolo reagovanie na naše rozmanité otázky, alebo konkrétne zadané úlohy. Výstupy, reakcie a zastupovanie našej spoločnosti boli rýchle a profesionálne. Určite sa na Advokátsku kanceláriu LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. radi obrátime aj v budúcnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

PRO BTS spol. s r.o.

Peter Hollý

S advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti pracovného a obchodného práva ako aj v súvislosti s právnym poradenstvom a zastupovaním na poli bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde JUDr. Lukajka vyniká, nakoľko sám sa danej problematike úzko venoval. Okrem iného je samozrejmosťou odbornosť, ochotný prístup celej kancelárie, ako aj dochvíľnosť v obchodných vzťahoch.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.

Ing. Jozef Sládek

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. je zárukou profesionality a inovatívneho prístupu k riešeniam v oblasti právnych služieb. Na našich požiadavkách pracujú vždy s vysokým nasadením, flexibilne a objektívne. Radi sa na nich obraciame aj v oblasti vzdelávania, či poradenstve, pričom vždy disponujú širokým spektrom informácií z dotknutých oblastí. A v neposlednom rade si ceníme vysokú dávku empatie ku nám, ako klientom, čo je v dnešnej dobe svetlou výnimkou.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Roen Est, s.r.o.

Mgr. Silvia Martáková

Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Jozefovi Lukajkovi, PhD. za erudované poradenské služby v oblasti uzatvárania zmlúv medzi jednotlivými právnickými subjektmi. Maximálne oceňujem promptnosť a zmysel pre každý detail. Bolo mi radosťou s Vami spolupracovať a verím, že sa ešte budete podieľať aj na ďalších našich projektoch.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

SUN SYSTEM SR, s.r.o.

Lukáš Mičo

Za spoločnosť Sun System s.r.o., hodnotíme spoluprácu s advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS s.r.o na veľmi vysokej úrovni. Vážime si a oceňujeme najmä profesionálny prístup, odbornosť a komunikáciu, ktoré viedli k výborným výsledkom v záležitostiach v ktorých nás advokátska kancelária zastupovala.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

PPC Čab, a.s.

Ing. Silvia Grupačová

V aktuálnej dobe postihnutej covid pandémiou je v mnohým prípadoch ťažké správne si vysvetliť a aplikovať do praxe znenie vydaných vyhlášok, resp. prijatých zákonov, ktoré sa týkajú pracovného práva, verejného zdravia, či štátnej pomoci zamestnávateľom. PPC Čab, a.s. využila možnosť právneho poradenstva pri organizačnej zmene, aby dotknutí zamestnanci neboli ukrátení na svojich právach; konzultácie a absolvovanie webináru na tému štátnej pomoci poskytovanej štátom na udržanie pracovných miest a takisto webináre týkajúce sa práce z domácnosti, tzv. home office a i. Na základe doteraz poskytnutých právnych analýz a poradenstva sa aj v budúcnosti s dôverou obrátime na Advokátsku kanceláriu Lukajka&Partners, ktorá ochotne, flexibilne a na vysokej odbornej úrovni reaguje na požiadavky svojich klientov. 

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

ips cleaning group, a. s.

Ing. Jozef Truchan

S poskytovanými právnymi službami advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. sme boli veľmi spokojný. Poskytovaný rozsah a obsah služieb nám vyhovoval. Oceňujeme aj organizovanie bezplatných webinarov pre rôzne oblasti s praktickými odbornými radami a možnosťou prediskutovania postupov pri konkrétnych situáciách.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

BASTA MACHINES s. r. o.

Peter Balaj

S profesionálnymi službami AK Lukajka a Partners sme boli doposiaľ vždy spokojní.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

MEDISKIN s.r.o.

MUDr. Iveta Hasová

Na spolupráci si okrem odbornej spôsobilosti a profesionality vážim dnes vzácny ľudský prístup. Dodržiavanie časového harmonogramu je v súčasnosti neoceniteľnou devízou. Počas “covid éry” Vaše newslettery spoločnosti pomáhali zorientovať sa v problematike každodenného života spoločnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

HAGEOS, spol. s r.o.

Ing. Jozef Havčo

S JUDr. Lukajkom sme spolupracovali už v minulosti a pre krátkosť času len stručne: PROFESIONALITA-SPOĽAHLIVOSŤ-DISKRÉTNOSŤ.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

K+B Progres, a.s., organizačná zložka

Mgr. Miroslav Šaškievič

Profesionálny prístup, perfektná komunikácia, pružné reakcie na nové stanoviská a pripomienky. Promptné riešenia a odpovede na dotazy klienta. Právne zastupovanie našej spoločnosti prebehlo na vysokej a odbornej úrovni.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

FINECA TAX OFFICE s.r.o.

Ing. Miriam Buliková, PhD.

S prístupom a prácou Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. sme boli spokojní, vážime si profesionalitu, záujem o riešenie problémov a rýchle reakcie na naše otázky. Určite sa na Advokátsku kanceláriu LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. radi obrátime aj v budúcnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Roman Šmíd

Služby advokátní kanceláře LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., jsou na vysoké úrovni. Reakce týmu advokátní kanceláře na naše požadavky jsou rychlé. Ceníme si osobního přístupu, kterého se nám zde dostane, a spektra právních služeb, jež advokátní kancelář poskytuje, s důrazem na pracovné právo. Taktéž ocenujeme kvalitní informacné newsletter k aktualným tematom, zejména v COVID době sa menilo kontinualne.


Pozastavené

Ako zastupujeme našich klientov:

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Právo prechodu

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, podľa ktorého boli žalovaní povinní strpieť prechod a prejazd cez ich pozemok motorovými...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Vysoká pokuta

Národný inšpektorát práce na základe nášho odvolania zrušil rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 12.000 Eur a vrátil ho inšpektorátu na nové rozhodnutie...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Trestný čin Usmrtenie

Vo veci trestného činu Usmrtenia, trestný súd oslobodil nášho klienta, keďže bez dôvodných pochybností nebola preukázaná príčinná súvislosť medzi...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Nebezpečné vyhrážanie

Na základe nášho odvolania Krajský trestný súd zrušil odsudzujúci rozsudok nášho klienta a oslobodil ho z dôvodu uplatnenia zásady in dubio pro reo...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie okresného úradu

Zrušenie stavebného povolenia

Okresný úrad na základe nášho odvolenia zrušil rozhodnutie stavebného úradu, nakoľko v danom prípade neboli dodržané stiesnené územné podmienky...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Nelegálne zamestnávanie

Vo veci nelegálneho zamestnávania sa Národný inšpektorát práce s naším právnym názorom stotožnil a rozhodnutie inšpektorátu práce zrušil...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Premlčanie správneho deliktu

Na základe nášho odvolania Národný inšpektorát práce zrušil rozhodnutie za správny delikt za obdobie nad zákonný rámec troch rokov...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie ústredia

Úrad pre dohľad

Ústredie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyhovelo našej sťažnosti voči prešetreniu poskytovania zdravotnej starostlivosti...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie súdu

Poškodzovanie cudzej veci

Trestný súd oslobodil nášho klienta obvineného z trestného činu poškodzovania cudzej veci, keďže neboli preukázané všetky okolnosti skutku...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Vyšetrovanie pracovného úrazu

Na základe našej správnej žaloby vo vzťahu k deliktu nášho klienta, Krajský súd zrušil rozhodnutie inšpektorátu z dôvodu zmeny právnej úpravy...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Nečinnosť verejného orgánu

Na základe našej žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, Krajský súd nariadil konať a realizovať úkony smerujúce k odstráneniu...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Zákaz priblíženia sa

Na základe nášho návrhu, súd nariadil zákaz priblížiť sa na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov s výnimkou úradného styku...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami

Súd vyhovel nášmu návrhu, aby žalovaný nemohol do rozhodnutia vo veci samej nehnuteľnosti previesť, zaťažiť, prenajať, prenechať...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Trestný čin konateľa

Trestný súd oslobodil nášho klienta obvineného zo zločinu neoprávneného používania platobného prostriedku, elektronických peňazí...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Zásah do ochrany osobnosti

Súd vyhovel našej žalobe voči neoprávnenému zásahu do práva na ochranu osobnosti nášho klienta a nariadil ospravedlniť sa...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Rozpor s protokolom

Národný inšpektorát práce na základe nášho odvolania zrušil rozhodnutie z dôvodu, že inšpektorát sa odklonil od záverov protokolu...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie vyšetrovateľa

Daňové trestné stíhanie

Vyšetrovateľ vyhovel našej sťažnosti vo veci zločinu skrátenia dane a poistného za nezaplatenie DPH a vznesenie obvinenia zrušil...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Ohrozovanie stavby

Súd vyhovel našej žalobe a žalovaní musia vykonať pozemkové úpravy, aby viac neohrozovali stavbu našich klientov...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Odškodnenie úrazu

Súd vyhovel našej žalobe proti Mestu, ktoré musí zaplatiť niekoľko tisícové odškodnenie našej klientke za pád na chodníku ...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Okamžité skončenie

Súd sa stotožnil s našou argumentáciou a žalobu zamestnanca za okamžité skončenie pracovného pomeru zamietol...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Neúčinnosť kúpnej zmluvy

Žaloba proti nášmu klientovi o určenie neúčinnosti kúpnej zmluvy bola zamietnutá a jeho vlastníctvo k motorovému vozidlu bolo potvrdené...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Nezákonnosť vyšetrovania úrazu

Súd vyhovel našej žalobe, potvrdil že svedkovia mali byť počas správneho konania vypočutí a zrušil rozhodnutie o uložení pokuty 33.000 eur ...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie Finančného riaditeľstva I.

Daňová kontrola vs. Daňový podvod

FR SR vyhovelo nášmu odvolaniu voči rozhodnutiu Daňového úradu, ktorý nezákonne poukazoval na údajne zistenú účasť nášho klienta na daňovom podvode


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie Finančného riaditeľstva II.

Nezákonnosť daňovej kontroly

Rozhodnutie Daňového úradu bolo na základe nášho odvolania zrušené, pričom bolo vyhovené našim námietkam o nezákonnom postupe daňovej kontroly ...


Viac TU

Ako zastupujeme našich klientov:

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Právo prechodu

Súd na základe nášho návrhu nariadil neodkladné opatrenie, podľa ktorého boli žalovaní povinní strpieť prechod a prejazd cez ich pozemok motorovými...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Vysoká pokuta

Národný inšpektorát práce na základe nášho odvolania zrušil rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 12.000 Eur a vrátil ho inšpektorátu na nové rozhodnutie...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Trestný čin Usmrtenie

Vo veci trestného činu Usmrtenia, trestný súd oslobodil nášho klienta, keďže bez dôvodných pochybností nebola preukázaná príčinná súvislosť medzi...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Nebezpečné vyhrážanie

Na základe nášho odvolania Krajský trestný súd zrušil odsudzujúci rozsudok nášho klienta a oslobodil ho z dôvodu uplatnenia zásady in dubio pro reo...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie okresného úradu

Zrušenie stavebného povolenia

Okresný úrad na základe nášho odvolenia zrušil rozhodnutie stavebného úradu, nakoľko v danom prípade neboli dodržané stiesnené územné podmienky...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Nelegálne zamestnávanie

Vo veci nelegálneho zamestnávania sa Národný inšpektorát práce s naším právnym názorom stotožnil a rozhodnutie inšpektorátu práce zrušil...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Premlčanie správneho deliktu

Na základe nášho odvolania Národný inšpektorát práce zrušil rozhodnutie za správny delikt za obdobie nad zákonný rámec troch rokov...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie ústredia

Úrad pre dohľad

Ústredie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyhovelo našej sťažnosti voči prešetreniu poskytovania zdravotnej starostlivosti...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie súdu

Poškodzovanie cudzej veci

Trestný súd oslobodil nášho klienta obvineného z trestného činu poškodzovania cudzej veci, keďže neboli preukázané všetky okolnosti skutku...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Vyšetrovanie pracovného úrazu

Na základe našej správnej žaloby vo vzťahu k deliktu nášho klienta, Krajský súd zrušil rozhodnutie inšpektorátu z dôvodu zmeny právnej úpravy...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Nečinnosť verejného orgánu

Na základe našej žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, Krajský súd nariadil konať a realizovať úkony smerujúce k odstráneniu...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Zákaz priblíženia sa

Na základe nášho návrhu, súd nariadil zákaz priblížiť sa na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov s výnimkou úradného styku...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie súdu

Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami

Súd vyhovel nášmu návrhu, aby žalovaný nemohol do rozhodnutia vo veci samej nehnuteľnosti previesť, zaťažiť, prenajať, prenechať...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Trestný čin konateľa

Trestný súd oslobodil nášho klienta obvineného zo zločinu neoprávneného používania platobného prostriedku, elektronických peňazí...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Zásah do ochrany osobnosti

Súd vyhovel našej žalobe voči neoprávnenému zásahu do práva na ochranu osobnosti nášho klienta a nariadil ospravedlniť sa...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie inšpektorátu

Rozpor s protokolom

Národný inšpektorát práce na základe nášho odvolania zrušil rozhodnutie z dôvodu, že inšpektorát sa odklonil od záverov protokolu...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Uznesenie vyšetrovateľa

Daňové trestné stíhanie

Vyšetrovateľ vyhovel našej sťažnosti vo veci zločinu skrátenia dane a poistného za nezaplatenie DPH a vznesenie obvinenia zrušil...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Ohrozovanie stavby

Súd vyhovel našej žalobe a žalovaní musia vykonať pozemkové úpravy, aby viac neohrozovali stavbu našich klientov...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Odškodnenie úrazu

Súd vyhovel našej žalobe proti Mestu, ktoré musí zaplatiť niekoľko tisícové odškodnenie našej klientke za pád na chodníku ...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Okamžité skončenie

Súd sa stotožnil s našou argumentáciou a žalobu zamestnanca za okamžité skončenie pracovného pomeru zamietol...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Neúčinnosť kúpnej zmluvy

Žaloba proti nášmu klientovi o určenie neúčinnosti kúpnej zmluvy bola zamietnutá a jeho vlastníctvo k motorovému vozidlu bolo potvrdené...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozsudok súdu

Nezákonnosť vyšetrovania úrazu

Súd vyhovel našej žalobe, potvrdil že svedkovia mali byť počas správneho konania vypočutí a zrušil rozhodnutie o uložení pokuty 33.000 eur ...


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie Finančného riaditeľstva I.

Daňová kontrola vs. Daňový podvod

FR SR vyhovelo nášmu odvolaniu voči rozhodnutiu Daňového úradu, ktorý nezákonne poukazoval na údajne zistenú účasť nášho klienta na daňovom podvode


Viac TU
Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS
Rozhodnutie Finančného riaditeľstva II.

Nezákonnosť daňovej kontroly

Rozhodnutie Daňového úradu bolo na základe nášho odvolania zrušené, pričom bolo vyhovené našim námietkam o nezákonnom postupe daňovej kontroly ...


Viac TU

Hodnotenia klientov na Google:

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Peter Chovanec


Vysoká úroveň poskytovania právných služieb. S advokátskou kanceláriou LUKAJKA&PARTNERS som nadmieru spokojný. Zrozumiteľne mi vysvetlili ako mám postupovať a načo sa mám zamerať, ak budem mať aj v budúcnosti nejaký problém určite sa na túto kanceláriu s dôverou obrátim. ODPORÚČAM!!!! Peter

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Dominika Žuchovská


Vrelo odporúčam Advokátsku kanceláriu LUKAJKA&PARTNERS s.r.o. Veľká spokojnosť s poskytnutými právnymi službami a profesionálnym jednaním. Advokát jednal veľmi flexibilne a všetky právne náležitosti boli urýchlene vyriešené. V prípade potreby opäť využijem Vašu právnu pomoc.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Martin Bahno


Max.spokojnosť. Výborný prístup ku klientovi a profesionálna komunikácia.Zároveň ďakujem advokátskej kancelárii za právne rady a rýchle vypracovanie zmlúv. Určite odporúčam a v prípade potreby sa na túto kanceláriu obrátim opäť.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Peter Kostka


Na odporúčania od známeho som využil Vaše advokátske služby. Hodnotím veľmi pozitívne. Nadmieru spokojný s komunikáciuou, flexibilitou a znalosťou pri riešení problému.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Michaela Mitchell


Advokátsku kanceláriu LUKAJKA&PARTNERS vrelo odporúčam, som nad mieru spokojná a služby určite využijem aj v budúcnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Michal Galko


Profesionálny a ústretový prístup. Poradili, vybavili. Určite odporúčam!!!

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Ľubomír Zajíček


Som velmi spokojný s Vašimi službami, vrelo odporúčam.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Viera Krivankova


Velka spokojnost so sluzbami. Dakujem Vam

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Lukáš Kostka


Klobúk dole, pred profesionálnym a príjemným prístupom.

Zobraziť všetky hodnotenia