Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Kto smeAdvokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS je tím advokátov, právnikov a odborníkov, ktorí vytrvalo, odhodlane a neústupčivo stoja za svojimi klientmi, ich právami a záujmami. Poskytujeme právne služby slovenským a zahraničným spoločnostiam, podnikateľom a občanom na celom území Slovenskej republiky. Prípady a požiadavky našich klientov riešime komplexne, zodpovedne a včas. Každý Váš prípad riešime v zoskupení minimálne dvoch právnikov, pod vedením advokáta s viac ako 10 ročnou odbornou praxou. Poskytujeme Vám najmä právne a daňové poradenstvo, osobné a virtuálne konzultácie, zastupovanie pred súdmi a štátnymi orgánmi a pod.; viac informácií o našich službách nájdete v sekcii Služby.
 
Naša advokátska kancelária bola založená v roku 2019, pričom našim základným „kameňom“ sú advokáti s viac ako desať ročnou odbornou praxou (zameranou na špecifické odborné oblasti), počas ktorej sme vyriešili stovky prípadov a navrhli stovky riešení pre podnikateľov a spoločnosti. Hodnotenia našich klientov o našej práci môžete nájsť v sekcii Referencie. K poskytovaniu služieb spoločnostiam a podnikateľom pristupujeme s kombinovaným právnym a daňovým pohľadom tak, aby sme efektívne na jednom mieste posúdili možné dopady a riziká Vašej požiadavky (keďže návrh právneho riešenia má vo väčšine prípadov aj daňový dopad).

Spoločnostiam a podnikateľom sme stabilným a silným partnerom v právnych a daňových veciach, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti. Zamestnancov spoločností a podnikateľov taktiež vzdelávame, poskytujeme dokumenty, vzory, návody, videoškolenia tak, aby pri ich bežnej pracovnej činnosti nedošlo k pochybeniu, ktoré by mohlo mať pre spoločnosť alebo podnikateľa negatívne dopady. Odborné školenia, vzory, dokumenty a návody, na ktorých sa podieľali členovia tímu našej advokátskej kancelárie, môžete nájsť v našej sekcii Vzory/návody. Pre spoločnosti a podnikateľov tvoríme digitálne noviny s názvom Právny a daňový poradca, ktoré si spolu so zmenami zákonov, odbornými článkami a novinkami môže prečítať v našej sekcii Aktuality.

Poskytovanie právnych služieb staviame na troch základných pilieroch, ktorým sú zodpovednosť, odbornosťdochvíľnosť. Sme presvedčení, že zodpovedné a odborné poskytovanie právnych služieb si vyžaduje neustále zvyšovanie a prehlbovanie odborných znalostí a schopností. Členovia advokátskej kancelárie sa preto svojím aktívnym prístupom zúčastňujú vzdelávacích aktivít, akademických konferencií, seminárov (či už ako poslucháči alebo prednášajúci) tak, aby sa naši klienti mohli bezpodmienečne spoľahnúť, že ich napredovanie a uplatňovanie ich práv nebudú spomaľovať neefektívne postupy a zastaralé znalosti. Sme presvedčení, že ak má byť jedným z našich základných pilierov dochvíľnosť, musíme používať pri poskytovaní právnych služieb inovatívne formy a prostriedky komunikácie. Prostredníctvom audiovizuálnych konzultácii a elektronizácie súdnictva môžeme naše právne služby poskytnúť takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Videohovory resp. audiovizuálne konzultácie môžete s nami uskutočniť z Vašej kancelárie, konferenčnej miestnosti, pracovne, prípadne hotelovej izby na dovolenke.
 
V oblastiach, ktoré si vyžadujú špecifické znalosti, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi, najmä daňovými poradcami, znalcami, exekútormi, notármi, správcami konkurznej podstaty, spolupracujúcimi advokátmi, audítormi a pod. tak, aby sme mohli pristúpiť k včasnému riešeniu Vášho problému alebo požiadavky. Právne a daňové poradenstvo poskytujeme osobne v našich kanceláriách v Trenčíne, Bratislave alebo Košiciach. S klientmi, ktorým situácia neumožní stretnúť sa s nami v niektorých z našich kancelárii fyzicky, môžeme dohodnúť virtuálnu (videohovor/konferencia) alebo telefonickú konzultáciu z ktoréhokoľvek miesta a po dohode aj v ktoromkoľvek čase tak, aby sme aj k riešeniu neodkladnej požiadavky, mohli pristúpiť okamžite.
Bratislava
EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín
CENTRAL, Jesenského 6431
Košice
Business Centre Košice, Štúrova 27


Môžete sa na nás nezáväzne obrátiť cez formulár, umiestnený v sekcii „Kontakt“

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

advokát

lukajka@aklp.sk

Odborné zameranie na obchodné, pracovné, trestné a daňové právo.

Mgr. Róbert Galko

advokát

galko@aklp.sk

Odborné zameranie na trestné a občianske právo, obchodný register.

Mgr. Andrea Vašková

advokát

vaskova@aklp.sk

Odborné zameranie na obchodné, pracovné a správne právo

Mgr. Terézia Tušimová

advokát

tusimova@aklp.sk

Odborné zameranie na náhradu škody, nemajetkovej ujmy a trestné právo.

JUDr. Dana Fortuníková

advokát

fortunikova@aklp.sk

Odborné zameranie na obchodné, správne a občianske právo.

Mgr. Katarína Šimánková

advokát

simankova@aklp.sk

Odborné zameranie na obchodné, pracovné a občianske právo.

JUDr. Michaela Pyšná

právnik

pysna@aklp.sk

Odborné zameranie na obchodné právo, občianske právo, pozemkové právo a rodinné právo.

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková

právnik

hopkova@aklp.sk

Odborné zameranie na zmluvné a správne právo, kataster nehnuteľností.

Mgr. Eva Lukajková

právny asistent

lukajkova@aklp.sk

Podpora pre náš tím advokátov a právnikov, administratíva.

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

poradca pre dane

Odborné zameranie na oblasť daní.

Petra Lacková, MBA

poradca pre dane

Odborné zameranie na oblasť daní.

Dominik Strhák

poradca pre IT

strhak@aklp.sk

Zameranie na IT sektor a technická podpora.

Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás