Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Naše služby pre Vás

Poskytujeme služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach, prostredníctvom nášho odborne zameraného tímu. Cez naše zahraničné partnerské advokátske kancelárie poskytujeme služby aj v zahraničí a to od Českej republiky až po Latinskú Ameriku, vrátane medzinárodných holdingových štruktúr. Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Vám poskytne služby, okrem iného, aj v nižšie uvedených oblastiach a prípadoch:

Právo v E-commerce

Bližšie informácie

Právo e-shopov

Bližšie informácie

GDPR a ochrana osobných údajov

Bližšie informácie

Ochrana súkromia

Bližšie informácie

Informačné technológie

Bližšie informácie

Právo duševného vlastníctva

Bližšie informácie

Európske a medzinárodné právo

Bližšie informácie

Obchodné spoločnosti

Bližšie informácie

Vymáhanie pohľadávok

Bližšie informácie

Rozvody a výživné

Bližšie informácie

Pracovné právo

Bližšie informácie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bližšie informácie

Obchodné a majetkové právo

Bližšie informácie

Právo nehnuteľností a hnuteľných vecí

Bližšie informácie

Trestné právo

Bližšie informácie

Správne právo

Bližšie informácie

Daňové zastupovanie

Bližšie informácie

Ústavná sťažnosť

Bližšie informácie

Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva

Bližšie informácie

Dedičské právo

Bližšie informácie

Sporová agenda

Bližšie informácie

Konkurz a reštrukturalizácia

Bližšie informácie

Zápis konečného užívateľa výhod

Bližšie informácie

Zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov

Bližšie informácie

Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Bližšie informácie

Dokument na mieru

Bližšie informácie

Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

Kancelárie