Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Sporová agenda


Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v sporovej agende, v rámci ktorých pre Vás zabezpečíme okrem iných aj:
- komplexné právne poradenstvo v sporoch medzi občanmi a spoločnosťami a návrh postupu smerujúci k uzavretiu dohody
- príprava a vypracovanie dokumentov v sporoch medzi občanmi a spoločnosťami ako napr. dohoda o urovnaní, dohoda o vysporiadaní, žaloba a pod.
- právne zastupovanie klientov v mimosúdnom konaní pri presadzovaní ich záujmov voči protistrane
- právne zastupovanie klientov v súdnom konaní pri presadzovaní ich záujmov voči protistrane
- a ďalšie služby
Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás