Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Právo duševného vlastníctva


Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva, v rámci ktorých pre Vás zabezpečíme okrem iných aj:
- komplexné právne poradenstvo v oblasti autorského práva, ochranných známok, dizajnov, patentov, domén a pod. 
- právny audit  v oblasti autorského práva, ochranných známok, dizajnov, patentov, domén a pod. 
- príprava a vypracovanie dokumentácie v oblasti autorského práva, ochranných známok, dizajnov, patentov, domén a pod.
- registračné, námietkové, výmazové a iné konania týkajúce sa ochranných známok, dizajnov, patentov, domén a pod.
- zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a ďalších štátnych orgánov
- právne zastúpenie v správnych konaniach, súdnych konaniach a v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní
- a ďalšie služby
Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:


Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás