Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Právo nehnuteľností a hnuteľných vecí


Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v oblasti nehnuteľností a hnuteľných vecí, v rámci ktorých pre Vás zabezpečíme okrem iných aj:
- komplexné právne poradenstvo v oblasti prevodov nehnuteľností a hnuteľných vecí, rozdelenia a vyporiadania hnuteľných a nehnuteľných vecí
- komplexné právne poradenstvo v developerských projektoch
- komplexné právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva a majetkového vyporiadania
- príprava a vypracovanie dokumentov v oblasti nehnuteľností a hnuteľných vecí ako napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o vyporiadaní atď.
- právne zastupovanie klienta v sporoch o hnuteľné a nehnuteľné veci v konaní pred súdom
- právne zastupovanie klienta pri vklade vlastníckych práv do katastra nehnuteľností
- a ďalšie služby
Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:


Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás