Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov


Zápis firmy do zoznamu hospodárskych subjektov 

 

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie požiadali. Zoznam hospodárskych subjektov nahradil Zoznam podnikateľov, ktorý bol vedený úradom verejného obstarávania podľa predošlého zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zápis v zozname hospodárskych subjektov si však netreba zamietať so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

 

Výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov pre zapísanú osobu:

  • automatické splnenie podmienok obchodovania na elektronickom trhovisku (elektronický kontraktačný systém),
  • nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie vo verejnom obstarávaní,
  • po dobu 3 rokov subjekt zapísaný v zozname nemusí opakovane predkladať pri každej zákazke tie isté podklady.

 

V prípade záujmu zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a pre Vašu firmu či už ide o živnosť, s.r.o. alebo akciovú spoločnosť radi poskytneme komplexné poradenstvo a celý proces vybavíme za Vás.


Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás