Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Ochrana súkromia


Odborné predpoklady a nadobudnuté skúsenosti získané v národnom a medzinárodnom právnom prostredí umožňujú Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. poskytnúť komplexné právne služby v oblasti ochrany súkromia, v rámci ktorých pre Vás zabezpečíme okrem iných aj:
- komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany súkromia, osobnosti a prejavov osobnej povahy
- komplexnú analýzu zásahu do oblasti ochrany súkromia, osobnosti a prejavov osobnej povahy
- právne zastúpenie pri domáhaní sa upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu súkromia a osobnosti
- právne zastúpenie pri domáhaní sa odstránenia následkov a primeraného zadosťučinenia vo forme nemajetkovej ujmy v peniazoch
- právne zastúpenie v súdnych konaniach a v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní
- a ďalšie služby
Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:


Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás