Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS


Zápis konečného užívateľa výhod


Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod právnickej osoby, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem. Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra je teda povinný pre všetky existujúce spoločnosti zapísané v Obchodnom registri, pričom túto povinnosť si mali splniť spoločnosti do  31.12.2019.

 

V prípade, že ste ešte nevykonali zápis konečného užívateľa výhod v obchodnom registri, alebo potrebujete vykonať zmenu v zápise konečného užívateľa výhod, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a my Vám radi poskytneme komplexné poradenstvo a celý proces prvozápisu či zmeny vybavíme za Vás.Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.

Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás