Školenie - Bezpečná práca v roku 2020 - povinnosti, sankcie, “vyvinenie“ a obhajobaUverejnené dňa: 25.11.2019

Školenie – seminár je zameraný na tie najdôležitejšie povinnosti, najčastejšie porušované a sankcionované povinnosti a spôsoby ako sa brániť, obhajovať a v intenciách zákona „vyviniť“ pri vzniku pracovného úrazu, pracovného úrazu s ťažkou ujmou na zdraví a smrteľného pracovného úrazu a to konkrétne vo všetkých 3 rovinách – správnoprávne sankcie, trestnoprávne sankcie a finančné náhrady (náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy). Napríklad osoby majúce „na starosť“ oblasť BOZP vo firmách si ani neuvedomujú, že pri pracovnej neschopnosti zamestnanca 7 dní, môže vyšetrovateľ začať voči nim trestné stíhanie za porušenie povinností na úseku BOZP v príčinnej súvislosti so vznikom úrazu. V praxi sa tieto prípady stávajú čoraz častejšie.

Okrem iného si vysvetlíme a popíšeme situácie ako reagovať a postupovať v prípade, že poškodený zamestnanec žiada náhradu škody, alebo náhradu nemajetkovej ujmy (taktiež či žiadaná výška náhrady je v prípustnej výške) a prípady kedy môže začať inšpektorát práce správne konanie o uloženie pokuty. Prejdeme si situácie kedy inšpektorát práce nie je oprávnený uložiť pokutu a ako sa brániť.

 

Program:

08:30 – 09:00  Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30  Zásadné povinnosti a sankcie v oblasti BOZP
10:30 – 11:00  Občerstvenie
11:00 – 13:00  Spôsoby a možnosti obrany, ochrany a vyvinenia v oblasti BOZP 

Miesto a termín:
Trnava (IMPIQ Hotel)  17.02.2020

Prešov (Hotel Lineas)   21.02.2020

 

Lektor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
advokát a bezpečnostný technik

 

Poplatok: Účasť na seminári je spoplatnená sumou vo výške 85,- eur.

Odberatelia časopisu Bezpečná práca si môžu uplatniť zľavu a cena je 79,- eur.

 

Pripravované semináre:

Bezpečná práca pri zamestnávaní cudzincov

GDPR (ochrana osobných údajov) v oblasti BOZP

 

Objednávka: Pre objednávku seminára stačí vyplniť formulár prípadne Vašu pozvánku stačí potvrdiť na e-mailovej adrese academy@aklp.sk Na uvedenej e-mailovej adrese Vám taktiež radi odpovieme na Vaše otázky.

Príďte k nám osobne, alebo pošlite Vášho zamestnanca, zodpovedného za túto agendu.

Tešíme sa na Vás

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Prvá pomoc pre zamestnávateľov a SZČO - príspevky

Odo dňa 06.04.2020 je možné požiadať o pomoc podnikateľom a zamestnancom pri znižovaní dopadov COVID-19. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny budú odo dňa 06.04.2020 od 12:00 hodiny prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. V tomto prípade ide o zamestnávateľov, ktorí môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80% jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- Eur. Podmienkou v tomto prípade je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

 

Od stredy 08.04.2020 budú môcť od 12:00 hodiny žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO. Do tejto skupiny zamestnávateľov patria zamestnávatelia, ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť, ale poklesli im tržby o najmenej 20%. Zamestnávatelia môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca, pričom výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

 

Pokles tržieb sa určuje tromi nasledovnými spôsobmi, pričom zamestnávateľ si vyberie jeden z týchto spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

 

Príspevok sa bude poskytovať od 12.03.2020 (deň kedy Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o uzatvorení prevádzok alebo obmedzení prevádzok) až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

 

Žiadať o príspevok sa bude prostredníctvom nasledovných internetových stránok www.pomahameludom.skwww.neprepustaj.sk (doménu www.neprepustaj.sk uviedol minister práce počas tlačovej besedy), ktoré budú spustené v priebehu dnešného dňa.

 

Minister práce sociálnych vecí a rodiny k tejto právnej pomoci uviedol, že žiadosti sa podávajú elektronicky na úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa príslušnosti prevádzky. Pokiaľ má zamestnávateľ viacero prevádzok, v takom prípade podáva žiadosť na ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Úrady by mali do 24 hodín od podania žiadosti zamestnávateľom vyplatiť finančné prostriedky.

 

Všetky tieto informácie sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html

 

Pre lepšie porozumenie k vypĺňaniu žiadostí a ďalších užitočných informácií dávame do pozornosti tlačovú besedu ministra práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa podrobne tejto problematike venuje. Táto tlačová beseda je uvedená na stránke ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny :

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/video/prva-pomoc-zamestnancom-podnikatelom-szco.html

 

Do pozornosti dávame aj schválenú novelu Zákonníka práce, ktorú parlament schválil 02.04.2020. V prípade tejto novely je potrebné poukázať na to, že touto novelou sa schválilo niekoľko zmien Zákonníka práce, ktoré súvisia so súčasnou situáciou šírenia choroby COVID-19.  Zmeny budú platiť v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ako aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Informácie ako postupovať podľa novely Zákonníka práce poskytneme v samostatnom informačnom emaily/liste.