Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSAko zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ a vzory nevyhnutnej dokumentácie
Uverejnené: 15.02.2023
výpoveď dohodou

 

Koncom roka 2022 a začiatkom roku 2023 došlo k viacerým podstatným zmenám, ktoré významným spôsobom zmenili pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Zamestnávatelia musia v roku 2023 prepracovať nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a taktiež zohľadniť novú elektronickú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia atď. Taktiež nastali zmeny v ochrannej dobe a zákaze výpovede, práce v zahraničí atď.

 

Vzhľadom na všetky tieto zmeny, musia zamestnávatelia v roku 2023 zohľadniť najmä týchto 5 krokov:

 

1. krok - uzatvárať pracovnú zmluvu s novými náležitosťami pre rok 2023

 

2. krok - uzatvárať dohody s „dohodármi“ s novými náležitosťami pre rok 2023

 

3. krok - zakomponovať do pracovného pomeru nové pracovné podmienky a podmienky zamestnávania pre rok 2023

 

4. krok – pri skončení pracovného pomeru zohľadniť novú úpravu ochrannej doby a zákazu výpovede

 

5. krok – pri elektronickom doručovaní dokumentov splniť všetky podmienky podľa novej právnej úpravy pre rok 2023

 

Nie je nevyhnutné pripomínať, že nesprávne zvolený postup zamestnávateľa v roku 2023 môže v konečnom dôsledku stáť zamestnávateľa nielen nemalé finančné prostriedky, ale aj reputáciu a dobrú povesť. Zamestnávateľ môže napríklad pri skončení pracovného pomeru spraviť „na oko zanedbateľnú“ chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov. V prípade nedodržania výpovednej doby zo strany zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a pod.).

 

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny sme pre Vás pripravili školenie, na ktorom si prejdeme správne postupy, s ktorými sa zamestnávatelia denne stretávajú v pracovných vzťahoch so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax. Účastníci školenia dostanú aj všetky nevyhnutné aktualizované vzory, ktoré môžu okamžite uplatňovať v každodennej praxi. Školenie je možné absolvovať online alebo prezenčne. Viac informácií o obsahu, termíne a cene môžete nájsť TU.

 

Aktualizované vzory ku školeniu:

 

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď

Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti

Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)

GDPR dokumentácia

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Kurzarbeit - Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

 

Viac informácii ku vzorom a školeniu môžete nájsť

TU

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás