Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSZmeny v Zákonníku práce od 01.06.2023 a dopady pre prax zamestnávateľov
Uverejnené: 02.05.2023
výpoveď dohodou

 

Čo nové prinesie zamestnávateľom mesiac jún a priniesol mesiac apríl v legislatíve? Posledné zmeny Zákonníka práce, účinné od 01.04. a 01.06.2023, sa týkajú „prepojenia“ pracovnoprávneho vzťahu a dobrovoľníckej činnosti a taktiež nového spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov.

 

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa už stali dennou rutinou. Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí, nie všetky sú žiaľ správne a v súlade so zákonom. 

 

Na obe vyššie uvedené témy sme pre Vás pripravili školenie (aj s potrebnými vzormi), ktoré môžete sledovať online, alebo prezenčne v Bratislave, Košiciach alebo v Trenčíne. Viac informácií nájdete v nižšie uvedenom článku.

 

Zmeny v Zákonníku práce

 Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 01.04.2023

 

Novelou zákona č. 50/2023 Z. z. sa od apríla zmenil Zákonník práce v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou. Táto novela nadobudla účinnosť od 01.04.2023.

 

Konkrétne sa týkajú §138a odseku 1 a 2 Zákonníka práce.

 

Ustanovenie §138a ods. 1 Zákonníka práce znie nasledovne:

,,Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa nepovažuje za výkon práce.

 

Ustanovenie §138a ods. 2 Zákonníka práce znie nasledovne:

,,Podmienky poskytovania pracovného voľna zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov.“

 

Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.júna 2023

 

Novela Zákonníka práce č. 1/2023 Z. z. prinesie s účinnosťou od 1.júna 2023 zmeny

 

  • vo výške mzdových zvýhodnení za nočnú prácu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  1,43 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §123 Zákonníka práce patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, aj tu príde k zmene doterajšej fixnej sumy 1,79 eur/hod  a v zmysle zmeny tak patrí zamestnancovi  mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať pri výkone práce v noci s rizikom najmenej 2,012 eur/hod a pri výkone práce v noci bez rizika najmenej 1,609 eur/ hod

 

  • vo výške mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  1,79 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §122a Zákonníka práce patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať najmenej 2,012 eur/hod

 

  • vo výške mzdových zvýhodnení za prácu v nedeľu. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  3,58 eur/hod a zamestnancovi tak v zmysle §122b Zákonníka práce patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Po zmene tak nová suma príplatku bude predstavovať najmenej 4,023 eur/hod.

 

  • v mzdovej kompenzácie  za sťažený výkon práce. Zmení sa tak doterajšia fixná suma  0,72 eur/hod a v zmysle §124 tak zamestnancovi za každú hodinu práce  patrí popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

 

  • v sume náhrad za pracovnú pohotovosť na pracovisku. Zmení sa tak doterajšia fixná suma 0,72 eur/hod a v zmysle §96 Zákonníka práce tak za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu

 

Sú však aj výnimky, ktoré Zákonník práce upravuje a ktoré platia u zamestnávateľa v prípade, ak sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vykonáva práca pravidelne v sobotu, v  nedeľu alebo ako nočná práca. V takom prípade u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, tak možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

 

Táto úprava ovplyvní nie len nárok zamestnanca v pracovnom pomere, ale aj nárok zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe dohôd  ako :

 

  • Dohoda o vykonaní práce
  • Dohoda o brigádnickej práci  študenta
  • Dohoda o pracovnej činnosti

 

V zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce tak zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

Školenie k zmenám Zákonníka práce a k flexibilite pracovného času – limity, možnosti a riešenia pre zamestnávateľa

 

Pripravili sme pre Vás školenie, kde si popíšeme posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 01.04. a 01.06.2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení popíšeme správne postupyposkytneme vzory ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať, tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Na školení s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý v minulosti roky pôsobil aj na inšpektoráte práce, si vysvetlíme možnosti a poskytneme vzory pre zamestnávateľa v situáciách, kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšeme si možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie/pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

 

 Podrobnejšie informácie o školení

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás