Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSAko možno ochrániť Vaše podnikanie + vzor a prezentácia
Uverejnené: 22.03.2023
výpoveď dohodou

 

Konkurencia na trhu je veľká; v súčasnosti aj v každej jednotlivej oblasti podnikania. Žiaľ, aby firmy a podniky v boji s konkurenciou uspeli, uchyľujú sa aj ku kopírovaniu resp. nekalému súťaženiu v podnikateľskom prostredí. Podnikateľská „poučka“ o tom ako si zobrať od konkurencie to najlepšie a s tým prísť na trh, nemôže byť chápaná a realizovaná doslovne. Používať cudzie obchodné meno alebo doménu a takto parazitovať na úspechu firmy, ktorá si roky budovala svoj biznis, je cez čiaru. Nižšie sa budeme venovať najčastejším formám nekalého súťaženia a možnosti ako sa brániť a chrániť.   

 

1. Nekalé súťaženie na trhu zo strany konkurencie

 

Neoprávnené používanie obchodného mena je zakázané. Na to, aby sa obchodná spoločnosť alebo podnikateľ mohli takéhoto práva domáhať, musí byť ich obchodné meno riadne registrované resp. zapísané. Obchodné meno inej spoločnosti alebo podnikateľa nesmie byť potom zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Ak boli neoprávneným používaním obchodného mena dotknuté alebo ohrozené práva iného podnikateľa, môže sa proti takémuto neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Okrem toho môže požadovať bezdôvodné obohatenie a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch a škodu, ak sa neoprávneným používaním obchodného mena spôsobila.

 

Vyzradenie resp. zverejnenie obchodného tajomstva je zakázané.  Rovnako tak aj majiteľ obchodného tajomstva má proti porušeniu alebo ohrozeniu práva na obchodné tajomstvo právnu ochranu. Obchodným tajomstvom môžeme rozumieť skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné.

 

Medzi ďalšie formy nekalého hospodárskeho súťaženia, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným podnikateľom, obchodným spoločnostiam alebo spotrebiteľom, zaraďuje Obchodný zákonník najmä tieto formy:

- klamlivá reklama,

- klamlivé označovanie tovaru a služieb,

- vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,

- parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,

- podplácanie,

atď.

 

Obchodné spoločnosti a podnikatelia, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

2. Ochranná známka, ochrana loga a dizajnu

 

Logo, zobrazenie textu a obrázku, dizajn a pod. môžu obchodné spoločnosti a podnikatelia chrániť tak, že práva k nim registrujú resp. zapíšu do príslušných registrov na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Takéto zapísanie môže byť realizované s národným alebo nadnárodným územným dosahom. Právo k užívaniu loga, zobrazenia textu a obrázku, dizajnu a pod. bude potom ľahko dohľadateľné a bude disponovať silnejšou právnou ochranou.

 

Zápis ochrannej známky, aj dizajnu podlieha povoľovaciemu procesu. Obe povoľovacie konania začínajú na základe žiadosti o zápis a sú spoplatnené správnym poplatkom. Dĺžka platnosti zápisu je rozdielna v závislosti od toho, či zapisujete ochrannú známku alebo dizajn. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Naopak, zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu, pričom je možné platnosť predĺžiť max. 4x, platnosť bude potom maximálne 25 rokov. Dizajn je spôsobilý na ochranu len v tom prípade, ak je nový a má osobitý charakter. Za zhodné sa považujú tie dizajny, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

 

3. Autorské práva k textom, fotkám a iným dielam

 

Ani kopírovanie textov alebo obrázkov (bez súhlasu autora) a ich následné použite napr. na webovej stránke konkurenta, v marketingovej komunikácii, popise produktu a pod. nie je v poriadku. Práva k dielam vytvorené duševnou činnosťou (texty, obrázky, audiovizuálne nahrávky a pod.) sa spravujú Autorským zákonom. Obchodná spoločnosť alebo podnikatelia môžu na svoje podnikanie užívať diela vytvorené duševnou činnosťou len na základe súhlasu (samozrejme okrem výnimiek ako napr. zamestnanecké diela, ku ktorým má právo zamestnávateľ a pod.). Správna cesta je teda získať od autora tzv. licencie, ktoré umožňujú používať diela (texty na webe, obrázky na webe, audiovizuálne nahrávky a pod.) pre podnikateľskú činnosť bez strachu, že Vás bude niekto „žalovať“ za porušenie autorských práv.

 

Ako ochrániť Vašu firmu, podnik alebo podnikanie, si môžete prečítať aj v našej prezentácii, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť TU

 

Taktiež sme pre Vás pripravili vzor Autorskej zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU 

 

Pokiaľ by ste mali záujem aj o videokurz na túto tému a potrebné vzory, krátku videukážku môžete vidieť TU

Uvedený videokurz a vzory si môžete zakúpiť za symbolickú sumu 15 eur.

 

V kapitole číslo V., o ktorej Vás budeme informovať budúci týždeň, sa venujeme téme Vymáhaniu pohľadávok. Bezplatne Vám poskytneme aj vzor uznania záväzku so splátkovým kalendárom a prezentáciu. Sledujte nás na našom webe.


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás