Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSKontroly nelegálneho zamestnávania _ Pracovná zmluva a Švarc systém - kedy ide o čiernu prácu?
Uverejnené: 30.10.2023
výpoveď dohodou

 

Početné kontroly inšpektorátov práce na oblasť nelegálneho zamestnávania v pracovných pomeroch, ale aj nelegálne zamestnávanie živnostníkov, zaznamenali v poslednej dobe mnohí zamestnávatelia. Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva a čo tam nemôže byť? Kedy je možné legálne spolupracovať so živnostníkom? Kedy je spolupráca so živnostníkom „čiernou prácou“? Boli zamestnanci včas prihlásení?

 

Pripravili sme pre Vás školenie, kde sa týmto témam budeme podrobne venovať a poskytneme aj vzor pracovnej zmluvy a vzor zmluvy so živnostníkom. Podrobnejšie informácie sú v závere tohto článku.

 

Náležitosti pracovnej zmluvy sa v posledných mesiacoch zásadným spôsobom zmenili. Pôvodných 8 náležitostí sa zmenilo na 4 podstatné a ďalších 6 pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, ktoré musia byť súčasťou novej pracovnej zmluvy každého zamestnanca. Časť pracovnej zmluvy môže byť zamestnancom dokonca doručovaná aj elektronicky.   

 

Povinné podstatné náležitosti:

 • druh práce a jeho stručná charakteristika,
 • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky

 

Povinné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania ako súčasť pracovnej zmluvy:

 • spôsob určovania miesta výkonu práce ...,
 • ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia ......
 • pravidlá skončenia pracovného pomeru,
 • dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia ...,
 • právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom ...,
 • atď.

 

Odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy:

 • vznik a náhrada škody 
 • nenárokovateľná zložka
 • súhlas s pracovnými cestami a prácou nadčas
 • povinnosti pri používaní služobného motorového vozidla
 • atď.

 

Pokiaľ zamestnávateľ resp. spoločnosť uzavrie so živnostníkom obchodnú zmluvu, bez ohľadu aký je názov (zmluva o spolupráci, zmluva o poskytovaní služieb a pod.), je dôležité aby neboli naplnené znaky závislej práce. Pokiaľ by boli naplnené znaky závislej práce, išlo by o nelegálne zamestnávanie za čo hrozia zamestnávateľom vysoké sankcie, v niektorých prípadoch aj trestné stíhanie.

 

Medzi legálnym a nelegálnym zamestnávaním je niekedy veľmi tenká čiara, na pripravovanom školení sa zameriame aj na riešenia ako nelegálnemu zamestnávaniu predísť. Popíšeme si povinné a odporúčané náležitosti pracovnej zmluvy a aj tie, ktoré by tam určite nemali byť.  Rozoberieme si aj znaky závislej práce na základe obchodnej zmluvy uzavretej so živnostníkom, aby nedošlo ku konštatovaniu štátneho orgánu, že ste sa dopustili nelegálneho zamestnávania. Ku školeniu dostane každý účastník vzor pracovnej zmluvy a zmluvy o spolupráci so živnostníkom spolu s návodom, tak aby ich vedel okamžite aplikovať do svojej podnikateľskej praxe. 

 

Zmluva so živnostníkom

 • povinné a odporúčané náležitosti zmluvy so živnostníkom
 • znaky závislej práce, ktoré v zmluve nemôžu byť
 • situácie kedy je zmluva so živnostníkom nelegálnym zamestnávaním
 • obdržíte vzor zmluvy o spolupráci so živnostníkom 

Viac informácii k pripravovanému školeniu a vzorom TU

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás