Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSElektronické doručovanie pracovnej zmluvy a jej náležitostí
Uverejnené: 31.10.2023
výpoveď dohodou

 

Čo všetko musí byť súčasťou pracovnej zmluvy? Po poslednej veľkej novele Zákonníka práce sa zásadným spôsobom zmenili náležitosti pracovnej zmluvy a dokonca sa prijala možnosť doručovania niektorých náležitostí zmluvy elektronickým spôsobom.

 

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom, aby elektronicky doručili náležitosti pracovnej zmluvy v rozsahu pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v prípade, ak sú splnené tieto 4 podmienky:

- zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup,

- zamestnanec si ju  môže uložiť,

- zamestnanec si ju  môže vytlačiť

- zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.

 

Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi písomne odpovedať na niektorú z jeho žiadostí.

 

Naše skúsenosti, rady a novinky zverejňujeme na sieti LinkedIn TU:

 

Zamestnávateľ má teda na výber, či pracovné podmienky a podmienky zamestnávania poskytne vo forme písomnej informácie v listinnej podobe, prípadne vo forme elektronického dokumentu alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky.

 

Pracovnú zmluvu teda tvoria pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a podľa § 43 aj podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, ktorými sú

a) druh práce a jeho stručná charakteristika,

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec,

c) deň nástupu do práce,

d) mzdové podmienky.

 

Vzhľadom na medializované kontroly inšpektorátov práce ohľadom nelegálneho zamestnávania si však treba dávať pozor na formu a náležitosti pracovnej zmluvy.

 

O doručovaní pracovnej zmluvy, jej náležitostiach, nelegálnom zamestnávaní a pod. budeme diskutovať na našom bezplatnom seminári, ktorý budeme realizovať formou  biznis raňajok online a aj prezenčne formou.

 

Viac informácii o bezplatnom seminári TU

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás