Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSAko udržať zamestnanosť vo firme - vzory benefitov, spoluvlastníctvo firmy a pod.
Uverejnené: 18.10.2023
výpoveď dohodou

 

Čo má zamestnávateľ spraviť, aby si udržal existujúcich zamestnancov alebo získal nových? Alebo naopak, čo si má zamestnanec vypýtať, aby zostal vo firme resp. aby ho firma získala? Na tieto otázky existujú rôzne roviny odpovedí. My sa v tomto článku budeme venovať téme ako „nastaviť“ transparentnú a zákonnú formu benefitov (peňažných a nepeňažných) a ako môže zamestnávateľ dosiahnuť resp. či je vôbec možné, aby  zamestnanci spoluvlastnili firmu alebo nadobudli tieňové akcie alebo podiely

 

Vzory a formy benefitov (peňažné a nepeňažné)

 

Zamestnávateľ môže popri základnej mzde stanoviť možnosti získania variabilnej zložky mzdy. Mzda zamestnanca môže takouto formu výrazne narásť po splnení zamestnávateľom určených ukazovateľov ale podmienok. Ukazovatele alebo podmienky môžu byť určené rôznym spôsobom napr. získanie zákazníkov, splnenie normy práce, dosiahnutie cieľov a pod. Čo sa týka formy dohodnutia takýchto podmienok, zamestnávateľ môže zvoliť jednu z dvoch foriem:

 

(1) dohodnutie podmienok priamo v pracovnej zmluve, alebo

(2) samostatným dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy

 

V prípade, ak sú podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve, zamestnávateľ nemôže neskôr jednostranne zmeniť podmienky získania takéhoto nároku, keďže zmena podlieha dohode so zamestnancom t.j. uzavretiu dodatku k pracovnej zmluve.

 

Vzor dohodnutia podmienok v pracovnej zmluve 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na variabilnej zložke mzdy vo výške xxx eur, na ktorú zamestnanec získa nárok ak splní xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Čo sa týka druhej možnosti t.j. stanovenie podmienok samostatným dokumentom, je potrebné zohľadniť poslednú veľkú novelu Zákonníka práce s účinnosťou od 01.11.2022 podľa ktorej sa zmenili podstatné náležitosti zmluvy a v zmysle § 43 Zákonníka práce je možné mzdové podmienky „odkazovať“ len na kolektívnu zmluvu, ustanovenia Zákonníka práce alebo osobitný predpis. To znamená, že nestačí v pracovnej zmluve uviesť odkaz na vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorý stanovuje podmienky, ale je potrebné z tohto dokumentu vytvoriť prílohu ako neoddeliteľnú súčasť pracovnej zmluvy.

 

Vzor textu v pracovnej zmluve k samostatnému dokumentu

Podmienky získania nároku na variabilnú zložku mzdy/zamestnaneckú prémiu/bonus sú stanovené xxxxxxxxx (napr. mzdovým dekrétom)zamestnávateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto pracovnej zmluvy. 

 

Spoluvlastnenie firmy a jej formy

 

Motiváciou zamestnanca pracovať pre zamestnávateľa dlhodobo a lojálne môže byť možnosť spoluvlastniť firmu (spoločnosť zamestnávateľa) formou spoluvlastníckeho podielu. Zamestnanci potom doslova pracujú vo svojej spoločnosti, v ktorej sú potom odmeňovaní okrem mzdy aj podielom na zisku. Uvedené môže byť realizované tak, napríklad tak že zamestnanec bude:

 

(1) spoločníkom spoločnosti s r.o. (zamestnávateľa),  

(2) spolu s ďalšími zamestnancami akcionármi v jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá je menšinovým spoločníkom spoločnosti, 

(3) akcionár v akciovej spoločnosti (zamestnávateľa),

(4) nadobúdateľom tieňových akcií alebo podielov spoločnosti po splnení dohodnutých podmienok,

atď.

 

Čo sa týka prvej možnosti (1), tam je situácia komplikovanejšia, keďže stať sa spoločníkom v spoločnosti má svoje pravidlá ako minimálna výška vkladu spoločníka a pod. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Ak firmu resp. spoločnosť vlastní jeden majiteľ s hodnotou základného imania vo výške 10 000 eur, tak spoluvlastniť firmu s viacerými zamestnancami by nebolo možné, keďže majiteľ by stratil možnosť rozhodovať o chode spoločnosti (napr. súčet vkladov zamestnancov by v pomere k základnému imaniu tvoril väčšinu). Táto situácia by mohla pripadať v úvahu, pokiaľ by majiteľ spoločnosti chcel natrvalo udržať nenahraditeľných zamestnancov alebo zamestnanca napr. CEO, prípadne iné dôležité funkcie. Zamestnanec by sa takto stal plnohodnotným obchodným partnerom spoločnosti.  

 Čo sa týka druhej možnosti (2) tá je menej komplikovaná a môže do nej „naskočiť“, vo väčšine prípadov, akýkoľvek zamestnávateľ, ktorý podniká formou spoločnosti s ručením obmedzeným. V tejto spoločnosti, môže byť napr. jeden alebo viac majiteľov, ktorí sa rozhodnú, že ich spoločnosť bude spoluvlastnená zamestnancami a to formou jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá môže mať hodnotu vkladu napr. len 750 eur s pomerom k základnému imaniu vo výške 10 000 eur t.j. 9 250 eur – majitelia (spoločníci) a 750 eur – zamestnanci (spoločník - jednoduchá spoločnosť na akcie). Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie a jej implementácia do spoločnosti s r.o. nie je časovo ani finančne náročná.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať, prípadne dohodnúť konzultáciu.

Dohodnúť konzultáciu


K vyššie uvedeným témam sme naplánovali bezplatný seminár formou biznis raňajok. Pre potvrdenie bezplatnej účasti (prezenčne alebo online) sa môžete registrovať 

Viac informácii a bezplatná registrácia TU

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás