Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSZmluva so živnostníkom (SZČO) _ Čo v nej nesmie chýbať?
Uverejnené: 09.11.2023
výpoveď dohodou

 

Ak ste si na spoluprácu zvolili radšej obchodný vzťah so živnostníkom ako pracovný pomer so zamestnancom, je potrebné dávať si pozor na naplnenie všetkých znakov závislej práce t.j. zakrytého pracovnoprávneho vzťahu. Aj na toto sú v súvislosti s nelegálnou prácou zamerané kontroly inšpektorátov práce. Čo by teda nemalo byť v zmluve so SZČO? A čo by tam naopak malo byť? Týmto témam sa venujeme v našom dnešnom článku. Podrobnejšie sa tejto aktuálnej téme, aj vzorom, budeme venovať v našom pripravovanom školení.

 

Čo sú to znaky závislej práce a nelegálna práca?  

 

Znaky závislej práce definuje ustanovenie § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Tieto znaky vo svojej podstate stanovujú, že ak určitá obchodná alebo občianska zmluva obsahuje tieto znaky, tak sa v danom prípade jedná o zakrytý pracovnoprávny vzťah  a zamestnávateľ teda „nelegálne“ zamestnáva prostredníctvom inej zmluvy ako je pracovná zmluva. Nižšie uvedené znaky teda nemôžu byť naplnené resp. skryté v obchodnej zmluve so živnostníkom.

  

Závislá práca je práca

- vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,

- osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,

- podľa pokynov zamestnávateľa,

- v jeho mene,

- v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

 

V praxi teda obchodná zmluva nemôže obsahovať ustanovenia ako napr.

 

 „Poskytovateľ služieb bude vykonávať obchodné činnosti v pracovnom čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

„Poskytovateľ bude vykonávať obchodné činnosti na základe pokynov objednávateľa

„Poskytovateľ musí vykonávať obchodné činnosti osobne, bez možnosti poveriť vykonanie určitých činností tretiu stranu alebo svojho zamestnanca.“

atď.

 

V zmluve so živnostníkom by ste sa mali vyvarovať takýchto ustanovení a obchodnú zmluvu koncipovať skôr s takouto štruktúrou:

 

- kto sú zmluvné strany (správne označenie),

- čo je predmetom zmluvy (vykonanie služby, zhotovenie diela a pod.),

- aké sú vzájomné práva a povinnosti strán (termíny plnenia, kto a kedy má čo urobiť, splatnosť faktúr a pod.),

- aké sú sankcie v prípade nedodržania zmluvných povinností (dôvody odstúpenia od zmluvy, úroky z omeškania a pod.),

- zabezpečenia pre prípad neplnenia povinností,

- na ako dlho sa zmluva uzatvára, prípadne ako možno zmluvu ukončiť, zmeniť,

- záverečné vyhlásenia (alternatívne riešenie sporov v prípade vzniku sporu, vyhlásenie strán, že zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená slobodne, vážne, dobromyseľne a že zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy,

- atď.

 

Nie je pri tom podstatné ako zmluvu nazvete t.j. či je to zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, zmluva o spolupráci a pod. Podstatné je aké ustanovenia sa v nej nachádzajú, keďže zmluva sa posudzuje podľa obsahu a nie podľa názvu.

 

Pripravili sme pre Vás školenie, kde sa týmto témam budeme podrobne venovať a poskytneme aj vzor zmluvy so živnostníkom, aby ste predišli nelegálnemu zamestnávaniu a kontrolám inšpektorátu práce.

 

Viac info o školení a vzoroch TU

 

 

 


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás