Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERSTOP 10 marketingových trendov v roku 2024 - aby bola vaša cesta k úspechu efektívna a zákonná
Uverejnené: 04.08.2023
výpoveď dohodou

 

Digitálny marketing prešiel za posledné desaťročie dlhú cestu, a spolu s ním sa vyvíjala aj problematika ochrany osobných údajov. To, čo sa kedysi javilo ako sci-fi, je dnes pre podniky neoddeliteľnou súčasťou ich fungovania. Dynamika marketingového prostredia online sa neustále mení a inovuje. Každý deň prichádzajú na svet nové technológie a marketingové nástroje, otvárajúc tak nové príležitosti a výzvy pre podnikateľov. Súčasne s týmto vývojom však narastá aj konkurencia a mení sa správanie spotrebiteľov.

Pre podnikateľov nie je vždy jednoduché držať krok s týmito zmenami a zároveň zabezpečiť zákonné spracúvanie osobných údajov v súlade s platnými právnymi normami. Avšak tie spoločnosti, ktoré sa dokážu adaptovať na tieto trendy, pochopiť ich podstatu a efektívne ich využiť v prospech svojho podnikania, majú výrazne väčšiu šancu dosiahnuť úspech a získať silnejšiu pozíciu na trhu.

 

Aké marketingové trendy by Vám nemali uniknúť v roku 2024? Čo sa oplatí sledovať a na čo si dávať pozor z pohľadu právnej úpravy

Pri pohľade do roku 2024 môžeme očakávať najmä tieto zmeny v digitálnom marketingu:

 

1. Umelá inteligencia (AI) a automatizácia – boom roku 2023 bude pokračovať 

Umelá inteligencia (AI) sa tento rok stala doslova marketingovou bombou. Najmä v obsahovom marketingu, kde ChatGPT od Open AI spôsobil doslova revolúciu. AI technológie sa začali používať pri písaní textov, pri tvorbe videí, obrázkov, dizajnu, chatbotov alebo vo zvukom priestore napríklad pri klonovaní hlasu. AI sa tiež využíva pri optimalizácii reklamných kampaní. Analýzou chovania a preferencií spotrebiteľov dokáže určiť najúčinnejšie reklamné kanály a prispôsobiť reklamy jednotlivým spotrebiteľom. 

V roku 2024 bude umelá inteligencia hrať ešte významnejšiu úlohu v marketingu. Vďaka pokroku v technológii AI bude možné presnejšie segmentovať cieľovú skupinu, personalizovať komunikáciu a predikovať spotrebiteľské preferencie. Marketingové kampane budú efektívnejšie. Zákazníci dnes očakávajú zážitkový marketing a umelá inteligencia im ho pomôže dosiahnuť.

Aj čo sa týka právnej regulácie umelej inteligencie, prichádza k veľkým zmenám. Cieľom novej regulácie bude poskytnúť jasný právny rámec, ktorý má podporiť inovácie a rozvoj AI v celej Európe, pričom zároveň majú byť dodržiavané základné práva a bezpečnostné predpisy. 

Právna regulácia sa vyvíja nasledovne: rok 2020 - Európska komisia prijala dokument - Biela kniha o umelej inteligencii, rok 2021 - Európska komisia prijala Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie, rok 2022 - Európska komisia prijala Návrh smernice o mimozmluvnej zodpovednosti umelej inteligencie, január 2023 - Výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu prijal Návrh Dohovoru o umelej inteligencii, ľudských právach, demokracii a právnom štáte, jún 2023 - Plénum Európskeho parlamentu - začiatok trialógu o dokumente Akt o umelej inteligencii.

Kedy bude mať umelá inteligencia vlastné práva a povinnosti?

 

2. Content marketing a umierajúce cookies

Obsahový marketing sa bude aj v roku 2024 radiť medzi najhorúcejšie trendy v marketingu. Podniky budú stále viac investovať do tvorby kvalitného obsahu, ktorý priláka a zaujme ich cieľovú skupinu. Trendom bude naďalej práca s obsahom na vlastných kanáloch a na vlastných sociálnych sieťach. 

Čo bude mať hlboký vplyv na digitálnu reklamu, je pomalý zánik súborov cookies. Strata súborov cookie tretích strán výrazne sťaží inzerentom sledovanie používateľov na webe a zobrazovanie cielených reklám. To povedie k menej efektívnej reklame a obmedzeniu možnosti spoločností posielať personalizovanú reklamu. Obchodníci budú musieť vytvárať osobnejšie stratégie a začať používať individuálne marketingové nástroje, aby prilákali ľudí ku značke. 

V súčasnej dobe dominuje názor, že na spracúvanie osobných údajov je vždy nevyhnutný súhlas jednotlivca. Avšak potrebujú webové stránky vždy súhlas používateľa, aby mohli používať akékoľvek osobné údaje?

Nie je tomu tak, sú aj ďalšie možnosti a výnimky, a to podľa nariadenia GDPR (oprávnený záujem) a zákona o elektronických komunikáciách (splnenie zákonom stanovených podmienok).

 

3. Krátke vertikálne videá a interaktivita 

Video obsah je už dlhodobo jedným z najobľúbenejších spôsobov komunikácie na internete a i tohto roku sa radí medzi  najväčšie trendy v marketingu. Tento trend bude pokračovať aj nasledujúci rok. 

Hýbať svetom budú najmä tie vertikálne a krátke videá. Aktuálne sú videá používané na vzdelávanie a prezentáciu značiek a výrobkov. Vyhľadávané sú aj videá, ktoré umožňujú firmám predviesť zákulisné skúsenosti kreatívnym, pútavým a interaktívnym spôsobom. Zákazníci tiež očakávajú vizuálnu a interaktívnu formu komunikácie, ktorá ich osloví a zapojí. Živé videá, interaktívne príbehy a virtuálna realita (VR) budú nástrojmi, ktoré posunú značky o krok vpred pri súťažení o pozornosť spotrebiteľov. 

 

4. E-mailový marketing

Do centra pozornosti sa dostala PERSONALIZÁCIA. V roku 2023 majú podniky, ktoré investovali do personalizácie, o niekoľko desiatok percent vyššie zisky ako tie, ktoré to neurobili. Patrí sem prispôsobený obsah, odporúčania, ponuky na zvýšenie zapojenia zákazníkov a zvýšenie počtu konverzií.

V roku 2024 sa do centra pozornosti dostane hyperpersonalizácia, ktorá využíva pokročilé analýzy a strojové učenie na poskytovanie individuálnych odporúčaní obsahu, návrhov produktov a ponúk. Táto úroveň personalizácie umožní podnikom zaujať zákazníkov na hlbšej úrovni, podporovať lojalitu a zvyšovať konverzie.

Podnikatelia nepotrebujú vždy súhlas na to, aby realizovali e-mailový marketing. Napr. právny základ „oprávnený záujem“ podľa nariadenia GDPR umožňuje zasielanie emailingu aj bez súhlasu. Rovnako tak nový zákon o elektronických komunikáciách pri splnení podmienok umožňuje zasielane emailingu dokonca adresátom, ktorý nedali súhlas a ani nie sú zákazníci konkrétneho podnikateľa, ktorý realizuje emailing. Podmienky nevyžiadanej komunikácie obsahuje Ustanovenie § 116 nového zákona (predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou...).

 

5. Chatboti

V roku 2024 očakávame, že chatboti poháňaní umelou inteligenciou sa stanú ešte sofistikovanejšími. Firmám poskytnú vylepšené možnosti interakcie so zákazníkmi, napr. pri odpovedaní na otázky, poskytovaní rád alebo nápadov na nákup.

 

6. Brand awareness

Predpokladá sa posun záujmu značiek z čisto výkonnostných kampaní zameraných na rýchle konverzie ku Brand Awarenessu – zvyšovaniu povedomia o značke a jej dlhodobé budovanie.

Pre všetky typy značiek (od individuálnych živnostníkov, cez malé a stredné firmy, až po veľké značky) je to zameranie na celkový branding a budovanie komplexného pozitívneho vnímania – nielen fokus na vybrané časti (napr. pocit, že mi stačí mať len dobrý obsah na niektorej zo sociálnych sietí). 

Pre stredné a veľké firmy je určite kľúčová téma employer brandingu, teda budovania atraktívnej značky zamestnávateľa. V roku 2024 sa bude klásť ešte väčší dôraz aj na budovanie personálnej značky

 

7. Influencer marketing

Influencer marketing sa radí medzi silné stratégie podnikania už niekoľko rokov. V roku 2024 však prejde transformáciou s dôrazom na autentickosť a dlhodobé partnerstvá mikroinfluencerov a nanoinfluencerov. 

Spotrebitelia sú čoraz náročnejší, hľadajú skutočné spojenia a transparentnú spoluprácu. Influencerov je mnoho ale len zlomok z nich si ľudia automaticky spájajú s konkrétnou značkou. A práve toto sa zmení. Namiesto spolupráce s tými najznámejšími osobnosťami bude v roku 2024 zmysluplnejšie vyhľadávať na spoluprácu tzv. mikro- a nanoinfluencerov. Ich publikum nie je tak početné, ale zodpovedá cieľovej skupine, čím táto dostáva oveľa osobnejší a autentickejší zážitok.

 

8. Hlasové vyhľadávanie

S rozmachom inteligentných virtuálnych asistentov naberá hlasové vyhľadávanie na intenzite. Optimalizácia hlasového vyhľadávania prináša revolúciu v SEO a v roku 2024 bude pre podniky kľúčová. Firmy, ktoré budú mať svoje webové stránky optimalizované pre hlasové vyhľadávanie a pre komunikáciu budú využívať hlasových asistentov, budú na trhu vyhľadávanejšie. 

 

9. Virtuálna realita (VR) a rozšírená realita (AR) v marketingu

V roku 2024 bude rozšírená a virtuálna realita naďalej spôsobovať revolúciu v spôsobe, akým značky komunikujú so svojím publikom. Technológia AR a VR umožní podnikom poskytovať „pohlcujúce“ zážitky, čo zákazníkom umožní virtuálne vyskúšať produkty, preskúmať virtuálne obchody, vizualizovať priestory, zúčastniť sa virtuálnych podujatí a interagovať s digitálnymi prvkami v reálnom svete. Značky, ktoré začnú využívať tieto technológie, vyniknú a vytvoria nezabudnuteľné zážitky, ktoré pomáhajú budovať lojalitu k značke.

 

10. Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť v marketingu

Spotrebitelia stále očakávajú od firiem, že budú zodpovední a udržateľní. V roku 2024 sa očakáva, že firmy budú viac zdôrazňovať svoje snahy o udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť vo svojich marketingových kampaniach. Značky, ktoré aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia a podporujú sociálne záležitosti, získavajú pozitívne vnímanie u spotrebiteľov.

 

***************

 

Predpovede expertov ukazujú, že v roku 2024 sa bude svet online marketingu aj naďalej vyvíjať a prispôsobovať meniacemu sa správaniu spotrebiteľov, technologickému pokroku a sociálnym trendom spoločnosti. V podnikaní sa bude dariť najmä tým, ktorí budú rýchli, efektívni a inovatívni

Čo nesmieme opomenúť je fakt, že v rýchlom a premenlivom svete marketingu je tiež dôležité dbať na zákonnosť a bezpečnosť marketingových aktivít. Patria sem napríklad legislatívne povinnosti podnikateľov, ktoré súvisia so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).  Podnikateľov tiež zaujíma bezpečné využitie sociálnych sietí a ako sa vyhnúť možným sankciám a chrániť svoju značku. Všetky vyššie spomenuté témy (a oveľa viac) budú obsahom školenia pod názvom

"Spoznajte marketingové trendy na rok 2024 ako prví a zákonne z nich vyťažte maximum!".

 

Ak chcete získať podrobný pohľad na aktuálne marketingové trendy v roku 2024 a zistiť, ako ich správne a zákonne využiť pri podnikaní, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a pripravte sa na úspešný marketingový rok 2024! Ponúkneme Vám praktické rady a osvedčené postupy, aby ste mohli s prehľadom a bezpečne dosahovať vynikajúce výsledky.

 

Zaregistrujte sa na školenie TU

 

Buďte pripravení na zmeny, nové výzvy a príležitosti, ako aj bezpečný marketing v roku 2024. Pridajte sa k nám a spolu sa pustíme do sveta nových možností a inovácií v marketingu. Spoločne dosiahneme úspech, ktorý vás bude odlišovať od konkurencie!


Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite

office@aklp.sk

+421 944 114 264

Bratislava: EUROVEA offices, Pribinova 4
Trenčín: CENTRAL Jesenského 7713/12 - sídlo
Košice: Business Centre Košice, Štúrova 27

Máte záujem o bližšie informácie? Spýtajte sa nezáväzne tu:

Nezáväzne položiť otázku
Sme tu pre Vás, pripravení konať okamžite.


Napíšte nám o akú informáciu alebo službu máte záujem a my Vám zrozumiteľne vysvetlíme navrhovaný postup vo Vašej veci, prípadne si s Vami dohodneme konzultáciu.


Kontaktujte nás