Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Services provided also for:

lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka
lukajka

They said about us

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

BiznisWeb s.r.o.

Jana Kvasnicová

Vďaka advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. má každý problém svoje riešenie. Už niekoľko rokov s týmito profíkmi konzultujeme právne otázky aj od našich klientov. Vážime si ochotu, maximálne ústretový prístup, priateľský štýl komunikácie i to, že svoje know how odovzdávajú zadarmo v rámci projektu Zodpovednypodnikatel.sk, čím pomáhajú slovenským podnikateľom predchádzať zbytočným pokutám.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

REGALSISTEM s.r.o.

Ing. Igor Rákoczi

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. je pre našu firmu zárukou kvalitného a rýchleho zorientovania sa v konkrétnej právnej situácii s následným odporučením adekvátneho a efektívneho riešenia a poradenstva. Promptne, kvalitne, komplexne – pre nás forma profesionality. Vieme sa na nich s dôverou spoľahnúť a sústrediť sa na náš nosný biznis.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Keraming a.s

Ing. Emil Gallovič

S prístupom a prácou Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. sme doteraz boli vždy veľmi spokojní. Či už to bolo reagovanie na naše rozmanité otázky, alebo konkrétne zadané úlohy. Výstupy, reakcie a zastupovanie našej spoločnosti boli rýchle a profesionálne. Určite sa na Advokátsku kanceláriu LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. radi obrátime aj v budúcnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

PRO BTS spol. s r.o.

Peter Hollý

S advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS spolupracujeme už niekoľko rokov v oblasti pracovného a obchodného práva ako aj v súvislosti s právnym poradenstvom a zastupovaním na poli bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde JUDr. Lukajka vyniká, nakoľko sám sa danej problematike úzko venoval. Okrem iného je samozrejmosťou odbornosť, ochotný prístup celej kancelárie, ako aj dochvíľnosť v obchodných vzťahoch.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o.

Ing. Jozef Sládek

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. je zárukou profesionality a inovatívneho prístupu k riešeniam v oblasti právnych služieb. Na našich požiadavkách pracujú vždy s vysokým nasadením, flexibilne a objektívne. Radi sa na nich obraciame aj v oblasti vzdelávania, či poradenstve, pričom vždy disponujú širokým spektrom informácií z dotknutých oblastí. A v neposlednom rade si ceníme vysokú dávku empatie ku nám, ako klientom, čo je v dnešnej dobe svetlou výnimkou.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

Roen Est, s.r.o.

Mgr. Silvia Martáková

Veľmi pekne sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Jozefovi Lukajkovi, PhD. za erudované poradenské služby v oblasti uzatvárania zmlúv medzi jednotlivými právnickými subjektmi. Maximálne oceňujem promptnosť a zmysel pre každý detail. Bolo mi radosťou s Vami spolupracovať a verím, že sa ešte budete podieľať aj na ďalších našich projektoch.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

SUN SYSTEM SR, s.r.o.

Lukáš Mičo

Za spoločnosť Sun System s.r.o., hodnotíme spoluprácu s advokátskou kanceláriou LUKAJKA & PARTNERS s.r.o na veľmi vysokej úrovni. Vážime si a oceňujeme najmä profesionálny prístup, odbornosť a komunikáciu, ktoré viedli k výborným výsledkom v záležitostiach v ktorých nás advokátska kancelária zastupovala.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

PPC Čab, a.s.

Ing. Silvia Grupačová

V aktuálnej dobe postihnutej covid pandémiou je v mnohým prípadoch ťažké správne si vysvetliť a aplikovať do praxe znenie vydaných vyhlášok, resp. prijatých zákonov, ktoré sa týkajú pracovného práva, verejného zdravia, či štátnej pomoci zamestnávateľom. PPC Čab, a.s. využila možnosť právneho poradenstva pri organizačnej zmene, aby dotknutí zamestnanci neboli ukrátení na svojich právach; konzultácie a absolvovanie webináru na tému štátnej pomoci poskytovanej štátom na udržanie pracovných miest a takisto webináre týkajúce sa práce z domácnosti, tzv. home office a i. Na základe doteraz poskytnutých právnych analýz a poradenstva sa aj v budúcnosti s dôverou obrátime na Advokátsku kanceláriu Lukajka&Partners, ktorá ochotne, flexibilne a na vysokej odbornej úrovni reaguje na požiadavky svojich klientov. 

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

ips cleaning group, a. s.

Ing. Jozef Truchan

S poskytovanými právnymi službami advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. sme boli veľmi spokojný. Poskytovaný rozsah a obsah služieb nám vyhovoval. Oceňujeme aj organizovanie bezplatných webinarov pre rôzne oblasti s praktickými odbornými radami a možnosťou prediskutovania postupov pri konkrétnych situáciách.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

BASTA MACHINES s. r. o.

Peter Balaj

S profesionálnymi službami AK Lukajka a Partners sme boli doposiaľ vždy spokojní.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

MEDISKIN s.r.o.

MUDr. Iveta Hasová

Na spolupráci si okrem odbornej spôsobilosti a profesionality vážim dnes vzácny ľudský prístup. Dodržiavanie časového harmonogramu je v súčasnosti neoceniteľnou devízou. Počas “covid éry” Vaše newslettery spoločnosti pomáhali zorientovať sa v problematike každodenného života spoločnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

HAGEOS, spol. s r.o.

Ing. Jozef Havčo

S JUDr. Lukajkom sme spolupracovali už v minulosti a pre krátkosť času len stručne: PROFESIONALITA-SPOĽAHLIVOSŤ-DISKRÉTNOSŤ.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

K+B Progres, a.s., organizačná zložka

Mgr. Miroslav Šaškievič

Profesionálny prístup, perfektná komunikácia, pružné reakcie na nové stanoviská a pripomienky. Promptné riešenia a odpovede na dotazy klienta. Právne zastupovanie našej spoločnosti prebehlo na vysokej a odbornej úrovni.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

FINECA TAX OFFICE s.r.o.

Ing. Miriam Buliková, PhD.

S prístupom a prácou Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. sme boli spokojní, vážime si profesionalitu, záujem o riešenie problémov a rýchle reakcie na naše otázky. Určite sa na Advokátsku kanceláriu LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. radi obrátime aj v budúcnosti.

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Roman Šmíd

Služby advokátní kanceláře LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., jsou na vysoké úrovni. Reakce týmu advokátní kanceláře na naše požadavky jsou rychlé. Ceníme si osobního přístupu, kterého se nám zde dostane, a spektra právních služeb, jež advokátní kancelář poskytuje, s důrazem na pracovné právo. Taktéž ocenujeme kvalitní informacné newsletter k aktualným tematom, zejména v COVID době sa menilo kontinualne.


Paused

Client reviews on Google:


Show reviews